Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej, która odbywa się w oparciu o dialog i relacje między terapeuta a osobą będąca w terapii.
Psychoterapia jest procesem skoncentrowanym na rozpoznawaniu nieświadomych uczuć, pragnień, motywów oraz wzorców postępowania leżących u źródła problemów osoby zgłaszającej się do psychoterapeuty.

Regularne spotkania, czas trwania oraz zasady w terapii (kontrakt terapeutyczny) sprzyjają budowaniu atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, w której pacjent swobodnie i spontanicznie może dzielić się z terapeutą swoimi myślami i odczuciami, co wpływa na coraz lepsze poznawanie pacjenta i jego trudności.
W procesie psychoterapii stopniowe odkrywanie przyczyn problemów a także funkcji jaką one pełnią prowadzi do uwolnienia się od objawów, zwiększenia samoświadomości, lepszego radzenie sobie z trudnościami oraz do bardziej świadomego i satysfakcjonującego kierowanie własnym życiem. W psychoterapii ważna jest współpraca między osobą będącą w terapii a psychoterapeutą. Terapeuta nie rozwiązuje problemów za pacjenta, lecz pomaga mu w ich rozwiązaniu.

Psychoterapia przebiega w oparciu o tzw. kontrakt terapeutyczny – zbiór zasad ustalany jest przez pacjenta i terapeutę na pierwszych spotkaniach. Zasady te dotyczą organizacji spotkań (terminy, częstotliwość, czas trwania, sposób kontaktowania się, sposób odwoływania, płatności).

Zwykle psychoterapia indywidualna prowadzona jest z częstotliwością jednej do dwóch sesji tygodniowo. Czas trwania sesji to 45-50 minut.