Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna – zwykle jedno do kilku spotkań. Jej celem jest rozpoznanie problemu, z jakim dana osoba zgłasza się do psychologa. Dzięki takiej wstępnej diagnozie możliwe jest wybranie dla zgłaszającej się osoby najbardziej skutecznej formy pomocy psychologicznej (psychoterapia, poradnictwo) lub też, jeśli zaistnieje taka konieczność, skierowanie do innego specjalisty.

Konsultacja obejmuje wywiad dotyczący aktualnej sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się a także jej przeszłości. Jest także czasem na wstępne rozeznanie oczekiwań pacjenta i określenie celów terapii.

Czas trwania jednej konsultacji 45 min